Chalker (skeln forfatterne fra hinanden)

"Chalker" er sammensat af mindst 1 forskellige forfattere, opdelt efter deres værker.

Author Division

Chalker (1)

Works have been aliased into Jack L. Chalker.

Chalker (ukendt)

Almen Viden

Oplysning om flertydighed
1. Jack L. Chalker (1944-), author of Downtiming the Nightside