Almen VidenOverblik

Common Knowledge is LibraryThing's fielded wiki for book, author and other information. Members have edited Common Knowledge 14,723,408 times, adding 12,000,269 facts.

View recent edits, the map, and clouds. Interact with other LibraryThing members in the Common Knowledge and WikiThing group or visit the Common Knowledge help page to see tips and hints.

Common Knowledge is just one of the many ways LibraryThing members contribute. See Helpers statistics and the Helpers log for other ways.

Seneste Redigeringer

Alle Typer

Værk

Alternative titler (179,566/105,335)
Bagsidecitater (98,055/36,112)
Beskrivelse (268,086/156,522)
Beslægtede film (78,481/29,996)
Bog-haiku-digt (4,850/3,121)
Canonical DDC/MDS (4,121/1,302)
Citater (75,481/44,431)
Forlagsredaktør (23,769/8,869)
Første ord (355,435/202,705)
Indskrift (71,915/38,784)
Kanonisk titel (1,765,612/1,000,153)
Oplysning om flertydighed (127,235/64,462)
Oprindelig udgivelsesdato (659,695/29,381)
Originalsprog (231,691/1,136)
Originaltitel (479,830/248,439)
Personer/Figurer (2,078,404/690,694)
Sidste ord (259,094/146,897)
Tilegnelse (178,326/97,465)
Vigtige begivenheder (159,877/19,725)
Vigtige steder (788,495/111,937)

Forfatter

Agent (7,080/2,742)
Andre navne (128,082/71,692)
Begravelsessted (24,413/10,895)
Bopæl (212,454/36,925)
Dødsdag (163,657/40,976)
Dødssted (62,714/16,983)
Dødsårsag (3,508/728)
Erhverv (391,759/48,655)
Fødested (144,679/40,023)
Fødselsdato (336,760/56,066)
Juridisk navn (195,435/106,545)
Kanonisk navn (219,683/122,612)
Kort biografi (49,983/30,705)
Køn (690,741/98)
Land (til kort) (20,335/569)
Nationalitet (282,709/2,290)
Organisationer (222,822/73,150)
Relationer (106,223/48,484)
Uddannelse (182,455/33,529)

Efterladte biblioteker

Bidragere (732/232)
Bopæl (8,973/1,071)
Dato (3,604/1,848)
Dødsdag (1,769/841)
Erhverv (1,860/232)
Fødselsdato (1,200/603)
Køn (2,002/3)
Links (45/23)
Nationalitet (877/39)
Noter (3,334/1,718)
Relationer (328/135)
Uddannelse (562/199)
Vigtige steder (7,301/624)

MDS

Dewmoji (3,173/1,035)
Moderne sprog (41,590/16,408)
Ordlyd (16,204/7,149)

Emneord

Beskrivelse (933/598)

Person

Beskrivelse (21,647/12,907)

Book award

Beskrivelse (6,008/3,222)

De grå tal viser antallet af ændringer / antallet af unikke ændringer.