Forsvarsdepartementets bibliotek

Detaljer

Type
Library
Hjemmeside
http://www.mil.no/bibliotek/start/fd_bib/
Beskrivelse:
Bibliotekets primæroppgave er å dekke informasjonsbehovet i departementet. Deler av samlingene er også tilgjengelige for eksterne brukere. Biblioteket er med i det nasjonale biblioteknettverket gjennom Samkatalogen for bøker og fjernlånsamarbeidet.

Samlinger
Biblioteket har ca. 140 periodika (tidsskrifter, årbøker og aviser) og ca. 2.400 titler i bokbasen. Samlingene fordeler seg på følgende fagområder og kategorier:

# Forsvarspolitikk
# Sikkerhetspolitikk
# Utenrikspolitikk
# Militærfaglig informasjon
# Organisasjon og ledelse
# Jus
# Stortingsforhandlinger
# Annen offentlig informasjon, som regelverk og veiledninger

Eksterne brukere har tilgang til lån gjennom et bibliotek hvor de er primærbrukere, f. eks. fagbibliotek ved egen arbeidsplass eller lokalt folkebibliotek.
Added By
spacewang
Er blevet kontaktet
Er ikke blevet kontaktet
Venue ID-nummer
40814
Edit Venue

Interactions

Udvalgt
Ingen
Besøgt
Ingen

Kommentarer