Institute of Business Management Library

Detaljer

Type
Library
Hjemmeside
http://www.library.iobm.edu.pk/
Catalog URL
http://iobm.daphnis.opalsinfo.net/bin/home
Andetsteds
lib-web-cats (Library Technology Guides)
Added By
aeclark
Er blevet kontaktet
Er ikke blevet kontaktet
Venue ID-nummer
109197
Edit Venue

Interactions

Udvalgt
Ingen
Besøgt
Ingen

Kommentarer