Kurt Vonnegut--Fates Worse Than Death

SnakHoosier Bibliophiles

Bliv bruger af LibraryThing, hvis du vil skrive et indlæg

Kurt Vonnegut--Fates Worse Than Death

Dette emne er markeret som "i hvile"—det seneste indlæg er mere end 90 dage gammel. Du kan vække emnet til live ved at poste et indlæg.

1Darrol
aug 19, 2007, 3:45pm

Despite his freethought ancestry, Kurt Vonnegut is not primarily about belief v. unbelief.

Vonnegut sees an analogy between the ice age glaciers that scoured all kinds of life off chunks the planet's surface, and the proliferation of humanity which is crowding biodiversity. Just as the earth survived multiple ice ages, the earth and life will survive humanity.

2Darrol
Redigeret: aug 19, 2007, 6:36pm

In Fates worse than death: , Kurt Vonnegut contrasts love and respect. In Slapstick or , Lonesome no more, he contrasts love and common decency.

Vonnegut is not a great fan of love.