What are you reading right now?

SnakYoung Pastors

Bliv bruger af LibraryThing, hvis du vil skrive et indlæg

What are you reading right now?

Dette emne er markeret som "i hvile"—det seneste indlæg er mere end 90 dage gammel. Du kan vække emnet til live ved at poste et indlæg.

1jdeuman Første besked:
sep 8, 2006, 12:28pm

Probably the best book I've read in some time is Velvet Elvis. But I am Currently Reading Breaking the Missional Code by Ed Stetzer, Just Walk across the room by Bill Hybels, and Speaking My Mind by Tony Campolo.