Emblemer til eraserhead

Se WikiThing siden for mere information omkring Hjælper emblemer.

bronze Omslagsbidrag for at bidrage med bogomslag som andre medlemmer kan bruge (10)

medalje Bogdepokalypse for at overleve SantaThing 2010 debatkrigen

medalje Femmer for medlemmer der har været brugere her i fem år.

medalje Tier for medlemmer der har været brugere her i ti år.

medalje Femtener for medlemmer der har været brugere her i femten år.