Biblioteksdiagrammer og grafer til alanjamescurtis