Controversial Books for Michael-Bibby

This page shows the most "controversial" books in this library, as measured by the highest standard deviation of members' star ratings.

Standard Deviation Average Rating Your Rating Titel
1.324 3.34 Orgasmens funktion : den biologiske energis seksualøkonomiske grundproblemer af Wilhelm Reich
1.141 3.5 Studies in Classic American Literature af D. H. Lawrence
1.106 3.43 Psychoanalysis and the Unconscious and Fantasia of the Unconscious af D. H. Lawrence
1.053 3.71 The Decline of the West af Oswald Spengler
1.031 3.93 Modern Man in Search of a Soul af C. G. Jung
1.01 3.96 Ordene og tingene : en arkæologisk undersøgelse af videnskaberne om mennesket af Michel Foucault
0.98 4.19 Erindringer, drømme, tanker af C. G. Jung
0.941 4.16 History of Madness af Michel Foucault
0.904 3.83 Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason af Michel Foucault
0.871 3.91 The Birth of Tragedy / The Genealogy of Morals af Friedrich Nietzsche
0.868 4.13 Overvågning og straf : fængslets fødsel af Michel Foucault