Sted
L21 1DS
Medlemskaber
Er ved at læse
Yndlingsforfattere
Lokalt favoritter

Boghandlere: Forbidden Planet - Liverpool, Oxfam Shop - Liverpool, Pritchard's Bookshop, Waterstones Liverpool Bold Street, Waterstones Liverpool One

Biblioteker: Crosby Library