ForlagsserierStori Sydyn

Blackwater by Conn Iggulden 118 eksemplarer, 4 anmeldelser2006
Jake by Geraint V. Jones 1 eksemplar2006
Parti Ann Haf by Meleri Wyn James 1 eksemplar2006
Os mêts ... by Bethan Gwanas 3 eksemplarer2007
Tacsi i'r tywyllwch by Gareth F. Williams 3 eksemplarer2007
Y rhwyd by Caryl Lewis 4 eksemplarer2007
Dyn y syrcas by Derfel Williams 2 eksemplarer, 1 anmeldelse2008
Operation Julie by Lyn Ebenezer 2 eksemplarer2008
Y gwledydd bychain by Bethan Gwanas 2 eksemplarer2008
Ar ben y byd by Shane Williams 3 eksemplarer2009
Bywyd yn y coal house : y teulu Griffiths by Debra Griffiths 2 eksemplarer2009
Cymru Howard Marks by Howard Marks 2 eksemplarer2010
Hiwmor Nigel by Nigel Owens 3 eksemplarer2010
Cymry Man U by Gwyn Jenkins 2 eksemplarer2011
Hunllef by Manon Steffan Ros 4 eksemplarer2012
Yr Elyrch : dathlu'r 100 by Geraint H. Jenkins 2 eksemplarer2012
George North by George North 1 eksemplar2013
Inc by Manon Steffan Ros 3 eksemplarer2013
Aled a'r fedal aur by Aled Sion Davies 1 eksemplar2014
Gareth Jones : y dyn oedd yn gwybod gormod by Alun Gibbard 1 eksemplar2014
Oswald by Lleucu Roberts 3 eksemplarer2014
Ali Yassine : llais yr adar gleision by Ali Yassine 1 eksemplar
Ar dy feic by Phil Stead 1 eksemplar
Arwyr Cymru by Jon Gower 1 eksemplar
Baba hyll by Manon Steffan Ros 1 eksemplar
Brett Johns : ymladdwr by Brett Johns 1 eksemplar
Bryn y crogwr by Bethan Gwanas 3 eksemplarer
Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf by Gwyn Jenkins 1 eksemplar
Cymry mentrus by John Meurig Edwards 1 eksemplar
Cymry yn y gêmau Olympaidd by John Meurig Edwards 1 eksemplar
Foxy'r Llew by Jonathan Davies 1 eksemplar
Fyny gyda'r Swans by Owain Tudur Jones 1 eksemplar
Gorau chwarae cydchwarae by Dylan Ebenezer 1 eksemplar
Hartson by John Hartson 1 eksemplar
Herio i'r eithaf by Huw Jack Brassington 1 eksemplar
Jackie Jones by Caryl Lewis 2 eksemplarer
Jamie : y llew yn Ne Affrica by Jamie Roberts 1 eksemplar
Meddyliau Eilir by Eilir Jones 1 eksemplar
Mefin, i Gymru yn ôl by Mefin Davies 1 eksemplar
O'r llinell biced i San Steffan by Siân James 1 eksemplar
Peter Moore : y gwaethaf o'r gwaethaf by Dyfed Edwards 1 eksemplar
Pobl fel ni by Cynan Llwyd 1 eksemplar
Rhwng y pyst by Owain Fôn Williams 1 eksemplar
Tacsi i hunllef by Gareth F. Williams 1 eksemplar
Tu ôl i'r tiara : bywyd Miss Cymru by Courtenay Hamilton 1 eksemplar
Wil ac Aeron by Heulwen Ann Davies 1 eksemplar
Y goliau a'r dagrau : stori Tash Harding by Dylan Ebenezer 1 eksemplar
Y gosb by Geraint Evans 1 eksemplar
Y jobyn gorau yn y byd by Gary Slaymaker 1 eksemplar
Y stelciwr by Manon Steffan Ros 1 eksemplar

Nøgleord