ForlagsserierBastei Science Fiction-Action

The Killer Thing by Kate Wilhelm 170 eksemplarer, 4 anmeldelser1
Og Kaos døde by Joanna Russ 343 eksemplarer, 2 anmeldelser21059
Space Skimmer by David Gerrold 166 eksemplarer, 3 anmeldelser21073
The Ganymede Takeover by Philip K. Dick 396 eksemplarer, 6 anmeldelser21082
World of Ptavvs by Larry Niven 1,139 eksemplarer, 6 anmeldelser21097
My Name is Legion by Roger Zelazny 851 eksemplarer, 8 anmeldelser21133
Star Well by Alexei Panshin 212 eksemplarer, 4 anmeldelser21158
Space Opera by Jack Vance 285 eksemplarer, 6 anmeldelser21159
The Thurb Revolution by Alexei Panshin 197 eksemplarer, 7 anmeldelser21162
Trouble Twisters by Poul Anderson 439 eksemplarer, 6 anmeldelser21166
Mirkheim by Poul Anderson 462 eksemplarer, 2 anmeldelser21172
The Penultimate Truth by Philip K. Dick 1,601 eksemplarer, 29 anmeldelser21177
The Languages of Pao by Jack Vance 565 eksemplarer, 9 anmeldelser21184
Spacehounds of IPC by E. E. 'Doc' Smith 440 eksemplarer, 2 anmeldelser21185

Nøgleord