ISTJ

Denne gruppe er en hvilende gruppe. Det sker når en gruppe har været inaktiv længe. Hvis du vil puste liv i gruppe igen eller oprette en ny gruppe med samme emne, så se først denne side.

For people with the ISTJ Myers-Briggs personality type (Introverted Sensing Thinking Judging).

This is a feature balloon