International Sociological Association: 1000 most influential books in Sociology

122 Works 168,733 Books 1,563 Reviews 4.0
In a 1997 survey, 1000 books were voted by members of the International Sociological Association (ISA) to be the most influential to their work. vis mere https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-the-xx-century/ vis mindre
VærkOrder Label
Economy and Society [complete] (1922) af Max Weber
1
Den sociologiske fantasi (1959) af C. Wright Mills
2
Social Theory and Social Structure (1957) af Robert K. Merton
3
Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (1904) af Max Weber
4
Den sociale konstruktion af virkeligheden : en vidensociologisk afhandling (1966) af Peter L. Berger
5
Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) af Pierre Bourdieu
6
The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations (1939) af Norbert Elias
7
The Theory of Communicative Action (2 Vols) (1981) af Jürgen Habermas
8
The Structure of Social Action, Vol. 2: Weber (1600) af Talcott Parsons
9
The Presentation of Self in Everyday Life (1959) af Erving Goffman
10
Sindet, selvet og samfundet : fra et socialbehavioristisk standpunkt (1934) af George Herbert Mead
11
The Social System (1951) af Talcott Parsons
12
The Elementary Forms of Religious Life (1912) af Emile Durkheim
13
The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984) af Anthony Giddens
14
The modern world-system (1974) af Immanuel Wallerstein
15
Overvågning og straf : fængslets fødsel (1975) af Michel Foucault
16
The Structure of Scientific Revolutions (1962) af Thomas S. Kuhn
17
The Sociology of Georg Simmel (1950) af Georg Simmel
18
Risk Society: Towards a New Modernity (1986) af Ulrich Beck
19
Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century (1974) af Harry Braverman
20
Oplysningens dialektik (1947) af Max Horkheimer
21
Prison Notebooks [3-volume set] (1996) af Antonio Gramsci
22
Foundations of Social Theory (1990) af James Coleman
23
Knowledge and Human Interests (1968) af Jürgen Habermas
24
Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (1966) af Barrington Moore
25
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (1944) af Karl Polanyi
26
The American Occupational Structure (1967) af Peter M. Blau
27
The Coming Crisis of Western Sociology (1970) af Alvin W. Gouldner
28
Sociale systemer (1984) af Niklas Luhmann
29
Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge (1936) af Karl Mannheim
30
Outsiders: studies in the sociology of deviance (1963) af Robert S. Becker
31
Kapitalen (1861) af Karl Marx
32
The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965) af Mancur Olson
33
Om den sociale arbejdsdeling (1893) af Emile Durkheim
34
Den sociologiske metodes regler (1895) af Emile Durkheim
35
Studies in Ethnomethodology (1967) af Harold Garfinkel
36
Anstalt og menneske (1961) af Erving Goffman
37
Political Man: The Social Bases of Politics (1960) af Seymour Martin Lipset
38
The Power Elite (1956) af C. Wright Mills
39
The Logic of Practice (1990) af Pierre Bourdieu
40
Dependency and Development in Latin America (1901) af Fernando Henrique Cardoso
41
Class and Class Conflict in Industrial Society (1959) af Ralf Dahrendorf
42
Modernitetens konsekvenser (1990) af Anthony Giddens
43
Stigma : om afvigerens sociale identitet (1963) af Erving Goffman
44
Men and Women of the Corporation (1977) af Rosabeth Moss Kanter
45
The Phenomenology of the Social World (1932) af Alfred Schütz
46
Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective (1966) af Peter L. Berger
47
Reproduktionen (1970) af Pierre Bourdieu
48
The active society: a theory of societal and political processes (1968) af Amitai Etzioni
49
The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (1967) af Barney G. Glaser
50
Borgerlig offentlighed : offentlighedens strukturændring : undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund (1962) af Jürgen Habermas
51
Social and Cultural Dynamics (1937) af Pitirim Sorokin
52
Production de la société (1973) af Alain Touraine
53
The Sociology of Religion (1922) af Max Weber
54
The Methodology of the Social Sciences (1949) af Max Weber
55
The Origins of Totalitarianism (1951) af Hannah Arendt
56
La logique du social (1980) af Raymond Boudon
57
Civilization and capitalism, 15th-18th century [3 volumes] (1967) af Fernand Braudel
58
Suicide (1897) af Emile Durkheim
59
The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973) af Clifford Geertz
60
The Making of the English Working Class (1963) af E. P. Thompson
67
Det ensomme massemenneske (1950) af David Riesman
68
Collected papers. IV (1996) af Alfred Schütz
69
Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum (1943) af William Foote Whyte
71
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983) af Benedict Anderson
74
Menneskets vilkår (1958) af Hannah Arendt
75
Patterns of Culture (1934) af Ruth Benedict
78
Fordømte her på jorden (1961) af Frantz Fanon
85
The Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans (1962) af Herbert J. Gans
87
Økonomi og filosofi : ungdomsskrifter (1844) af Karl Marx
94
The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies (1954) af Marcel Mauss
95
The Logic of Scientific Discovery (1934) af Karl R. Popper
96
Political Power and Social Classes (1968) af Nicos Ar Poulantzas
97
Social and cultural mobility (1959) af Pitirim Aleksandrovich Sorokin
98
The Polish Peasant in Europe and America: a Classic Work in Immigration History (1927) af William I. Thomas
99
The Blue and Brown Books (Preliminary Studies for the Philosophical Investigations) (1958) af Ludwig Wittgenstein
100
Main Currents in Sociological Thought, Volume 1 (1965) af Raymond Aron
102
Against Method (1975) af Paul Feyerabend
114
Vidensarkæologien (1969) af Michel Foucault
115
Kulturens byrde (1953) af Sigmund Freud
116
The Evolution of Cooperation (1984) af Robert Axelrod
152
Mentale systemers økologi : skridt i en udvikling (1972) af Gregory Bateson
153
Creative Evolution (1907) af Henri Bergson
160
The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (Set 3 Vol) (1949) af Fernand Braudel
169
A History of Private Life (1985) af Philippe Ariès
180
Stone Age Economics (1972) af Marshall Sahlins
254
Orientalisme : vestlige forestillinger om Orienten (1978) af Edward W. Said
255
Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1993) af Alfred Schütz
257
The Theory of the Leisure Class (1899) af Thorstein Veblen
267
Illuminations: Essays and Reflections (1968) af Walter Benjamin
334
Ways of Seeing (1972) af John Berger
339
Forsvar for historien eller Historikerens håndværk (1949) af Marc Bloch
352
Feudal Society (1939) af Marc Bloch
353
Fiktioner (1944) af Jorge Luis Borges
358
Det tavse forår (1962) af Rachel Carson
395
The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957) af Norman Cohn
415
Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle With Modernity (1974) af John Murray Cuddihy
429
Experience and Nature (1925) af John Dewey
445
Naturlige symboler (1970) af Mary Douglas
450
Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1961) af Michel Foucault
490
Drømmetydning bind 1-2 (1900) af Sigmund Freud
494
Escape from Freedom (1941) af Erich Fromm
501
The Art of Loving (1956) af Erich Fromm
503
Custom and Conflict in Africa (1956) af Max Gluckman
535
I skyggen af mennesket (1971) af Jane Goodall
544
The Mismeasure of Man (1981) af Stephen Jay Gould
549
The Other America: Poverty in the United States (1962) af Michael Harrington
575
Cannibals and Kings: Origins of Cultures (1977) af Marvin Harris
577
Cultural Materialism (1979) af Marvin Harris
578
Væren og tid (1927) af Martin Heidegger
588
Gödel, Escher, Bach : An Eternal Golden Braid (1979) af Douglas Hofstadter
603
Knowledge for what? The place of social science in American culture (1939) af Robert S. Lynd
694
Plagues and People (1976) af William H. McNeill
718
Køn og kultur (1949) af Margaret Mead
720
Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (1985) af Sidney Mintz
732
Den menneskelige zoo (1969) af Desmond Morris
739
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (1961) af Lewis Mumford
744
Massernes oprør (1930) af José Ortega y Gasset
760
Historicismens elendighed (1944) af Karl R. Popper
786
Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered (1973) af E. F. Schumacher
843
The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (1950) af Norbert Wiener
947
Europe and the people without history (1982) af Eric R. Wolf
957

Nøgleord

Top Members

LanternLibrary (75 værker), GZucker (69), pomonomo2003 (65), wrbucla (65), rkarnena (64), efeltonf (61), markell (61), lfriedla (60), ThufirHawat (60), cns1000 (59), DawnDrain (59), avoidbeing (57), michaelg16 (57), bibliophiles (56), homeless (54), simonexyang (54), sashame (53), GillianRoseLibrary (52), erisdunn (51), eromsted (51), Ricardoav (51), Crooper (50), niallsheekey (50), Savages (50), andacht (49), chuck_ralston (49), HadriantheBlind (49), 100sheets (48), Brazgo67 (48), philipanderson (48), robmickey (48), timelf (47), tropology (47), dgrogers (46), kukulaj (46), alexyoungpedersen (45), faldrath (45), JerryMonaco (45), sandrikoti (45), Erik39 (44), mffowler (44), mmcquarrie (44), popa (44), rehpii (44), t29 (44), edwincoleman (43), jenfarquhar (43), joshua.howard (43), rogerrazorfish (43), rpeckham (43), aquaticus (42), Ashlad (42), Geoffr (42), johnandlisa (42), Buchvogel (41), fkhicdawgybe (41), KriRand70 (41), miani14 (41), tmccormick (41), anttih (40), AsYouKnow_Bob (40), InternSGS (40), theoria (40), uscer (40), agtgibson (39), j.a.lesen (39), NDLibraryProject (39), noonaut (39), stephandderek (39), adancingstar (38), alex19 (38), hanneman (38), HilaryCallahan (38), jensenmk82 (38), JFBallenger (38), octafish (38), rdsmith (38), aimg (37), davearditi (37), edhalter (37), erathostenes (37), ficekrichard47 (37), Jwsmith20 (37), libidinalautonomy (37), marektamm (37), pkowal13 (37), Ujaldon (37), balcan (36), DrRick (36), erohwedd (36), kauders (36), kjhealy (36), ggmiller (35), giusbello (35), johnjmeyer (35), lycanthropist (35), robbiemcclintock (35), Roeghmann (35), theodarling (35), Toledoth (35), Vendola (35), BGP (34), Daniel91 (34), FrankJLucatelli (34), lostinthecosmos (34), mitchellray (34), birch (33), Dynaflow (33), GaryLeeJones (33), TimMason (33), tombomp (33), AlegriaAlejandria (32), an0m1a (32), ArieJvdP (32), augustgarage (32), bbjanz (32), ellenandjim (32), iroviro (32), moorho01 (32), nfactor13 (32), obped2 (32), TeamFalk (32), D.Prisson (31), debweiss (31), domgabfil (31), EAG (31), GuidoBonino (31), jaarnitaival (31), kasyapa (31), najjar (31), NigelYoung (31), PedrBran (31), Samuel.Sotillo (31), spaetij (31), aabdelrahmanm (30), Jwagensveld98 (30), mootpointbooks (30), PaulRootWolpe (30), sfzeller (30), EliasKraushaar (29), haeesh (29), hendjaso (29), Jwagen (29), kaixo (29), LolaWalser (29), Malaviole (29), mccallco (29), NickAG (29), njchat (29), olizardo (29), PC-RayStroik (29), profkeanu (29), Raf_K (29), raulmagdalena (29), reecejones (29), stevenschroeder (29), Tom_Ripley (29), trrenaud (29), unshakentomato (29), vsmith (29)