Picture of author.

Alfred North Whitehead (1861–1947)

Forfatter af Science and the Modern World

64+ Works 5,518 Members 21 Reviews 11 Favorited

Om forfatteren

Alfred North Whitehead, who began his career as a mathematician, ranks as the foremost philosopher in the twentieth century to construct a speculative system of philosophical cosmology. After his graduation from Cambridge University, he lectured there until 1910 on mathematics. Like Bertrand vis mere Russell (see also Vol. 5), his most brilliant pupil, Whitehead viewed philosophy at the start from the standpoint of mathematics, and, with Russell, he wrote Principia Mathematica (1910--13). This work established the derivation of mathematics from logical foundations and has transformed the philosophical discipline of logic. From his work on mathematics and its logical foundations, Whitehead proceeded to what has been regarded as the second phase of his career. In 1910 he left Cambridge for the University of London, where he lectured until he was appointed professor of applied mathematics at the Imperial College of Science and Technology. During his period in London, Whitehead produced works on the epistemological and metaphysical principles of science. The major works of this period are An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge (1919), The Concept of Nature (1920), and The Principles of Relativity (1922). In 1924, at age 63, Whitehead retired from his position at the Imperial College and accepted an appointment as professor of philosophy at Harvard University, where he began his most creative period in speculative philosophy. In Science and the Modern World (1925) he explored the history of the development of science, examining its foundations in categories of philosophical import, and remarked that with the revolutions in biology and physics in the nineteenth and early twentieth centuries a revision of these categories was in order. Whitehead unveiled his proposals for a new list of categories supporting a comprehensive philosophical cosmology in Process and Reality (1929), a work hailed as the greatest expression of process philosophy and theology. Adventures of Ideas (1933) is an essay in the philosophy of culture; it centers on what Whitehead considered the key ideas that have shaped Western culture. (Bowker Author Biography) vis mindre
Disambiguation Notice:

(eng) Not by any means to be confused or combined with the Canadian organist Alfred Whitehead.

Værker af Alfred North Whitehead

Science and the Modern World (1925) 873 eksemplarer
Process and Reality (1929) 872 eksemplarer
Adventures of Ideas (1933) 634 eksemplarer
Modes of Thought (1938) 327 eksemplarer
An Introduction to Mathematics (1911) 297 eksemplarer
Religion in the Making (1926) 269 eksemplarer
The Concept of Nature (1920) 232 eksemplarer
Dialogues of Alfred North Whitehead (1954) 218 eksemplarer
Symbolism: Its Meaning and Effect (1927) 198 eksemplarer
The Function of Reason (1929) 173 eksemplarer
Principia Mathematica to *56 (1962) 168 eksemplarer
Principia Mathematica, Volume 1 (1910) 125 eksemplarer
Science and Philosophy (1948) 89 eksemplarer
Principia Mathematica, Volume 2 (1912) 74 eksemplarer
Principia Mathematica, Volume 3 (1913) 67 eksemplarer
Essays in Science and Philosophy (1934) 62 eksemplarer
Principle of Relativity (2004) 51 eksemplarer
A philosopher looks at science (1930) 28 eksemplarer
Nature and Life (1934) 15 eksemplarer
Universal Algebra (1898) 9 eksemplarer
The Scientific Outlook 7 eksemplarer
Psychology Classics (2019) 2 eksemplarer
Doga Kavrami (2017) 2 eksemplarer
The Aims of Education (1959) 1 eksemplar
Religia în formare 1 eksemplar
Bilim ve Modern Dünya (2022) 1 eksemplar
Treatise on Universal Algebra (1959) 1 eksemplar
l'immortalité 1 eksemplar
Aklin Islevi (2019) 1 eksemplar
Sembolizm Anlamı ve Etkisi (2019) 1 eksemplar

Associated Works

The Age of Analysis: The 20th Century Philosophers (1955) — Bidragyder — 403 eksemplarer
The World of Mathematics, Volume 1 (1956) — Bidragyder — 125 eksemplarer
The Range of Philosophy: Introductory Readings (1964) — Bidragyder — 52 eksemplarer
Philosophical Issues: A Contemporary Introduction (1972) — Bidragyder — 17 eksemplarer

Satte nøgleord på

Almen Viden

Medlemmer

Anmeldelser

Indeholder "1. The Abstract Nature of Mathematics", "2. Variables", "3. Methods of Application", "4. Dynamics", "5. The Symbolism of Mathematics", "6. Generalizations of Number", "7. Imaginary Numbers", "8. Imaginary Numbers (continued)", "9. Co-ordinate Geometry", "10. Conic Sections", "11. Functions", "12. Periodicity in Nature", "13. Trigonometry", "14. Series", "15. The Differential Calculus", "16. Geometry", "17. Quantity", "Bibliography", "Index".

"1. The Abstract Nature of Mathematics" handler om at videnskaber ender med at være matematisk formulerede for at være præcise og kunne forudsige ting.
"2. Variables" handler om at skrive bogstaver i steder for "find et tal, så tallet i anden er fire..." og den slags.
"3. Methods of Application" handler om ???
"4. Dynamics" handler om ???
"5. The Symbolism of Mathematics" handler om ???
"6. Generalizations of Number" handler om ???
"7. Imaginary Numbers" handler om komplekse tal og om at "imaginær" bare er et navn. De er lige så virkelige som andre slags tal.
"8. Imaginary Numbers (continued)" handler om motivationen for komplekse tal. Og forbindelsen til geometri og to-dimensionale vektorer og kræfternes parallellogram.
"9. Co-ordinate Geometry" handler om at vektorer og koordinatmanipulationer er som skabt til at beskrive den fysiske verden.
"10. Conic Sections" handler om planetbaner og keglesnit og hvornår nulpunkterne for et andengradspolynomium i to variable beskriver et keglesnit.
"11. Functions" handler om funktioner og om at det er nemt at lave helt diskontinuerte funktioner, fx indikatorfunktionen for de rationelle tal.
"12. Periodicity in Nature" handler om ???
"13. Trigonometry" handler om at trekanter har den gode egenskab at siderne i to trekanter er proportionale, hvis vinklerne er de samme. Det gælder fx ikke for rektangler. Efter nogle hundrede år dukker periodicitet op som egenskab ved sinus og cosinus og fourier-rækker dukker op.
"14. Series" handler om ???
"15. The Differential Calculus" handler om ???
"16. Geometry" handler om ???
"17. Quantity" handler om fysiske størrelser og at man vælger dem, der gør formlerne pænest. Fx ændrer jordens rotation sig lidt hele tiden, så et sekund baseret på årets længde er upraktisk. Det samme med en meterstok, som man skal flytte rundt hver gang man skal måle noget.
"Bibliography" handler om fire bøger, der kan være gode at kigge på, når man er over det helt elementære.
"Index" er et opslagsregister, hvor mange af opslagene er på navne. Gad vide hvor nyttigt det er?

Sød lille bog med matematik op til ca førsteårspensum på universitetet. Diskussionen om fysiske størrelser passer fint i at jeg lige har set en video om finstrukturkonstanten, som er dimensionsløs og meget tæt på 1/137.
… (mere)
 
Markeret
bnielsen | Sep 8, 2023 |

Lister

Hæderspriser

Måske også interessante?

Associated Authors

Statistikker

Værker
64
Also by
4
Medlemmer
5,518
Popularitet
#4,516
Vurdering
3.8
Anmeldelser
21
ISBN
224
Sprog
11
Udvalgt
11

Diagrammer og grafer