Petterson (skeln forfatterne fra hinanden)

"Petterson" er sammensat af mindst 1 forskellige forfattere, opdelt efter deres værker.

Author Division

Petterson (ukendt)

M i min situation 1 eksemplar, 1 anmeldelse

Almen Viden

Oplysning om flertydighed
1.
2. Petterrson, E.; author of The New Testament Church.