Jack Newton (skeln forfatterne fra hinanden)

"Jack Newton" består af 3 forskellige forfattere, opdelt efter deres respektive værker.

Author Division

Almen Viden

Oplysning om flertydighed
#1 John Borden Newton (b. 1942) is a Canadian astronomer

#2 Jack Newton (b. 1950) is an Australian golfer