Picture of author.
37+ Works 9,650 Members 198 Reviews 24 Favorited

Om forfatteren

Scott McCloud was born Scott McLeod on June 10, 1960 in Boston. He decided he wanted to be a comics artist in 1975. He attended and graduated from Syracuse University with a Bachelor of Fine Arts degree in 1982. He created the light-hearted science fiction/superhero comic book series Zot! in 1984. vis mere His other print comics include Destroy!!, the graphic novel The New Adventures of Abraham Lincoln, 12 issues writing DC Comics' Superman Adventures, and the three-issue limited series Superman: Strength. He is best known as a comics theorist following the publication in 1993 of Understanding Comics, a wide-ranging exploration of the definition, history, vocabulary, and methods of the medium of comics, itself in comics form. He created a comic book that formed the press release introducing Google's web browser, Google Chrome, which was published on September 1, 2008. McCloud was the principal author of the Creator's Bill of Rights, a 1988 document with the stated aim of protecting the rights of comic book creators and help aid against the exploitation of comic artists. In 2015, he made The New York Times Best Seller List with his title The Sculptor. (Bowker Author Biography) vis mindre
Image credit: By grendelkhan.

Serier

Værker af Scott McCloud

Reinventing Comics (2000) 1,165 eksemplarer
The Sculptor (2015) — Writer & illustrator — 797 eksemplarer
The Best American Comics 2014 (2014) — Redaktør — 98 eksemplarer
24 Hour Comics (2004) — Redaktør — 88 eksemplarer
Zot!, Book 1 (1996) 85 eksemplarer
Zot! Book 3 (1998) 52 eksemplarer
Zot! Book 2 (1998) 44 eksemplarer
Superman Adventures Vol. 2 (2016) 26 eksemplarer
Superman Adventures Vol. 1 (2015) 24 eksemplarer
Superman: Adventures of the Man of Steel (1998) — Writer & Introduction — 23 eksemplarer

Associated Works

Flight, Volume One (2004) — Bidragyder — 942 eksemplarer
The New Media Reader (2003) — Bidragyder — 300 eksemplarer
Beanworld: A most peculiar comic book experience! Book One (1985) — Introduktion — 94 eksemplarer
SPX: EXPO 2000 (2000) — Bidragyder — 70 eksemplarer
Will Eisner: Champion of the Graphic Novel (2015) — Bidragyder — 58 eksemplarer
The Narrative Corpse: A Chain-Story by 69 Artists (1995) — Bidragyder — 26 eksemplarer
The Comics Journal #211 (1999) — Bidragyder — 8 eksemplarer
Elfquest vol 1 #21 (1985) — Bidragyder — 4 eksemplarer

Satte nøgleord på

Almen Viden

Medlemmer

Anmeldelser

Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at tegneserier er en seriøs kunstform, som der naturligvis kan forskes seriøst i. Sådan var det ikke, da Scott McCloud udgav Understanding Comics i 1993, så selvom bogen er en grundig indføring i emnet, så er der stort set kun et værk på litteraturlisten, nemlig de overvejelser om emnet, som Will Eisner tidligere havde gjort sig. Det ville McCloud lave om på, og da han samtidig var optaget af at promovere tegneseriens forskellige anvendelsesmuligheder, er hele bogen lavet som en tegneserie. Det er vældig nyttigt, når pointer om stil og komposition skal illustreres, og det fungerer også i forhold til gennemgang af hans mere strukturelle pointer, hvor man lidt har oplevelsen af at være til en (god) forelæsning.

Understanding Comics består af en indledning, otte kapitler og en afslutning, hvor der samles op på de forskellige pointer. Det første handler om at definere, hvad en tegneserier overhovedet er. Det handler selvfølgelig om billeder, men tegneserien er netop ikke ”bare” billeder. Den – stadig meget brede definition – lyder sådan her: ”Sidestillede billeder i bevidst rækkefølge”. Inden for denne ramme, kan en masse forskellige stilarter og genrer folde sig ud. Tegneseriens historie spores tilbage til tilblivelsen af de første skrifttegn, men McCloud gør ikke meget ud af den tidlige historie. Der kan findes ansatser, men tegneserien er ligesom filmen et moderne medie, der først for alvor er født og udviklet fra slutningen af 1800-tallet.

Dernæst drøftes en række forskellige måder at inddele og analysere tegneserier på. Først ser han på ikonerne, der er tegningens grundelementer. Et ikon er en tegning, der repræsenterer noget, f.eks. en person, en ting eller en ide, og disse elementer kan variere på forskellige skalaer: Fra realistisk til ikonisk eller cartoonish, og fra det genkendelige til abstrakte former. Det gør det muligt at placere det enkelte værk og ofte den enkelte tegneserieskaber i en ikonografisk trekant.

Det vigtigste kapitel handler om paneler og det, der sker mellem panelerne. Ligesom en roman både skal læses på linjerne og mellem linjerne, så skaber læseren en stor del af tegneserieoplevelsen ved selv at fylde handlingen ud, mellem det ene og det næste panel. På det første affyres et skud, på det næste ligger en person død. Noget må være sket imellem de to paneler, men det er læseren, der fylder tomrummet ud med sin fantasi og erfaring. Skiftet fra panel til panel kan opdeles i seks forskellige kategorier, som samtidig er en af de enkleste måder at analysere enkelte værker og enkelte kunstnere på. Det er interessant, at der i vestlige tradition især skiftes fra handling til handling og fra scene til scene, mens den japanske tradition har større vægt på skifte fra aspekt til aspekt. Det er den teknik, der giver f.eks. Jiro Haniguchis værker en fornemmelse af mediterende langsomhed.

I de næste kapitler udfoldes tegneseriens komplekse forhold til tid – tid er både noget, der sker mellem paneler og i de enkelte paneler. Det gennemgås hvordan den bruger billeder til at vise forskellige sanseoplevelser og følelser, igen ved at aktivere læserens fantasi, f.eks. med formen på talebobler eller med bølgede ”lugte” streger over en fyldt skraldespand. Dernæst ses på forholde mellem tekst og billeder, og der tilbydes igen relevante analyseredskaber: Er der en tæt sammenhæng mellem tekst og billede, eller fungerer teksten mere som en refleksion / indre monolog over den handling billederne viser? Eller er det omvendt teksten der gengiver handlingen, mens billederne illustrerer forskellige følelsestilstande? Kombinationsmulighederne er mange.

Endelig reflekteres der over kunstens væsen, både i almindelighed og i forhold til tegneserien. McCloud opdeler et kunstværk i potentielt seks lag, og det diskuteres, hvordan nye kunstnere typisk starter med at være optaget af overfladen eller det ydre udtryk, hvorefter de gradvis arbejder sig ind mod mere bevidste overvejelser om komposition og værkets grundlæggende ide. Den måde at vurdere kunst på kan selvfølgelig diskuteres, men det er igen et god redskab at tage udgangspunkt i, hvis man gerne vil analysere enkelte værker.

Scott McCloud angiver selv, at hans mål var at lave en lettilgængelig men akademisk kompleks indføring i tegneserien som kunstform. Det er han lykkedes med, og mange af de kategorier han udvikler og introducerer er både nemme at gå til og relevante i forhold til at gå i gang med at analysere tegneserien som kunstform. De kan utvivlsomt kombineres med greb fra litteraturvidenskaben, men hvis man interesserer sig for tegneserien som en særlig fortælleform, er der også behov for analysemetoder, der fokuserer på dens særkende. Bogen er med rette blevet en klassiker, som jeg læste med stor fornøjelse.
… (mere)
½
 
Markeret
Henrik_Madsen | 97 andre anmeldelser | Oct 22, 2023 |

Lister

Hæderspriser

Måske også interessante?

Associated Authors

Will Eisner Editorial advisor
Bill Kartalopoulos Series editor
Neil Gaiman Editorial Advisor
Bob Lappan Letterer
Jaime Hernandez Cover artist, Contributor
David Lasky Contributor
Rick Burchett Illustrator, Cover artist, Penciller
Terry Austin Illustrator, Inker
Raina Telgemeier Contributor
CF Contributor
Ted May Contributor
Ed Piskor Contributor
Aidan Koch Contributor
Isabelle Arsenault Contributor
Fiona Staples Contributor
Gerald Jablonski Contributor
Sam Sharpe Contributor
Fanny Britt Contributor
Michael DeForge Contributor
Victor Cayro Contributor
Nina Bunjevac Contributor
Andrew Aydin Contributor
Allie Brosh Contributor
Sam Alden Contributor
Lale Westvind Contributor
GW Duncanson Contributor
Onsmith Contributor
Frank M. Young Contributor
Erin Curry Contributor
Brian K. Vaughn Contributor
Chris Ware Contributor
Gilbert Hernandez Contributor
Adrian Tomine Contributor
Charles Burns Contributor
R. Crumb Contributor
Ben Katchor Contributor
John Lewis Contributor
Richard Thompson Contributor
Mark Siegel Contributor
Miriam Katin Contributor
Tom Hart Contributor
Nate Powell Contributor
Ron Rege Contributor
Brandon Graham Contributor
Theo Ellsworth Contributor
Marie Severin Illustrator
L. Lois Buhalis Illustrator
Matt Madden Contributor
Paul Winkler Contributor
Alexander Grecian Contributor
klemenijakob Contributor
K. Thor Jensen Contributor
Al Davison Contributor
Bret Blevins Illustrator
Colleen A. F. Venable Cover designer, book designer
John Green Designer

Statistikker

Værker
37
Also by
8
Medlemmer
9,650
Popularitet
#2,481
Vurdering
4.1
Anmeldelser
198
ISBN
117
Sprog
19
Udvalgt
24

Diagrammer og grafer