Picture of author.

Daniel Goleman

Forfatter af Følelsernes intelligens

112+ Works 16,321 Members 205 Reviews 9 Favorited

Om forfatteren

Psychologist Daniel Goleman was born on March 7, 1946 in Stockton, California. He earned a Ph.D. from Harvard. Goleman wrote his first book, "The Meditative Mind" after studying ancient psychology systems and meditation practices in India and Sri Lanka. Goleman wrote about psychology and related vis mere fields for the New York Times for 12 years beginning in 1984. In 1993 he co-founded the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. He is also a co-chairman of The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations and a member of the Mind and Life Institute's board of directors. Goleman has written several popular books, including "Emotional Intelligence," "Social Intelligence," "Ecological Intelligence" and "Focus: The Hidden Driver of Excellence." He received a Career Achievement award for journalism from the American Psychological Association and was elected a Fellow of the American Association for the Advancement of Science to recognize his efforts to communicate the behavioral sciences to the public. (Bowker Author Biography) vis mindre

Serier

Værker af Daniel Goleman

Følelsernes intelligens (1995) 6,924 eksemplarer
Working with Emotional Intelligence (1998) 1,591 eksemplarer
Følelsesmæssig intelligens i lederskab (2002) — Forfatter — 1,307 eksemplarer
The Creative Spirit (1992) 276 eksemplarer
Transparency- How Leaders Create a Culture of Candor (2008) — Forfatter — 84 eksemplarer
The Art of Meditation (1980) 46 eksemplarer
The Essential Psychotherapies (1982) 24 eksemplarer
Consciousness: Readings (1979) 20 eksemplarer
The Emotionally Intelligent Leader (2019) 17 eksemplarer
Como Ser Un Lider (2015) 10 eksemplarer
The Pleasures of Psychology (1986) 8 eksemplarer
Coach and Mentor: A Primer (2017) 4 eksemplarer
Yeni Liderler (2002) 3 eksemplarer
Los Secretos de la Psicología (1987) 3 eksemplarer
Om selvledelse (2017) 2 eksemplarer
Autoconsciência - eBook (2019) 2 eksemplarer
Concentração - eBook (2019) 2 eksemplarer
Empatia - eBook (2019) 2 eksemplarer
Atenção Plena - eBook (2019) 2 eksemplarer
Adaptability: A Primer 2 eksemplarer
Psychology Updates (1991) 2 eksemplarer
Duygusal Zeka ve Liderlik (2019) 2 eksemplarer
Douze formes de méditation (1977) 2 eksemplarer
Primal Leadership {abridged} (2002) 2 eksemplarer
Liderança eficaz - eBook (2020) 2 eksemplarer
Hayati Yalanlar Basit Gerçekler (1999) 2 eksemplarer
Relaxation mindfulness (1996) 1 eksemplar
Cãezinhos 1 eksemplar
Rest & Relax [DVD] 1 eksemplar
Introductory Psychology (1982) 1 eksemplar
Loomulik juhtimine 1 eksemplar
Mundo em Harmonia (2001) 1 eksemplar

Associated Works

Yes to Life in Spite of Everything (1946) — Introduktion, nogle udgaver; Forord, nogle udgaver386 eksemplarer
Resonant lederskab : ledelse gennem omtanke og omsorg (2005) — Forord — 325 eksemplarer
MindScience: An East-West Dialogue (1991) — Redaktør — 113 eksemplarer
Harvard Business Review on What Makes a Leader (2001) — Bidragyder — 89 eksemplarer
Transpersonal Psychotherapy (1980) — Bidragyder, nogle udgaver28 eksemplarer
In a Man's World (1985) — Forord — 15 eksemplarer
Harvard Business Review: December 2013 (Focused Leaders) (2013) — Bidragyder — 1 eksemplar

Satte nøgleord på

Almen Viden

Medlemmer

Anmeldelser

Da jeg først åbnede bogen, irriterede den mig. Fortællingen om god og dårlig ledelse i forbindelse med en fyringsrunde på BBC og historien om, hvordan en bestemt virksomhed nærmest kastede sig ud i terapi i forbindelse med 11. september var interessante, men de var også patosfyldte til kvalmegrænsen. Og så var der titlen: Følelsesmæssig intelligens – lige en tand for tåget til min smag. Men det er ikke altid, at man skal lade det første indtryk af en bog bestemme, og efterhånden som jeg fik arbejdet mig ind i fremstillingen, så blev jeg mere og mere grebet af dens tilgang til både personlig udvikling og organisationsudvikling.

Bogens grundlæggende tese er, at både medarbejdere og ledere i vid udstrækning er styret af deres følelser. Derfor kan ledelse, der tager udgangspunkt i følelser og samarbejde give større produktivitet. (Eftersom bogen i høj grad henvender sig til ledere i det private, gøres der meget ud af dette bundlinjefokus, som understreges i det ene eksempel efter det andet.) Hvis ledelse udøves ’resonant’, kan en arbejdsplads komme ind i en positiv spiral af gensidig udvikling og inspiration. Hvis ledelse omvendt udøves ’dissonant’, opbygges der stadig større konflikter, ansvarsforflygtigelsen griber om sig, arbejdsmiljøet bliver dårligere og produktiviteten falder.

Følelsesmæssig intelligens omfatter en række personlige kompetencer (selverkendelse og selvkontrol, herunder optimisme, transparens og impulskontrol) og en række sociale kompetencer (social bevidsthed, herunder ikke mindst empati, og håndtering af relationer til både medarbejdere og samarbejdspartnere).

Bogen argumenterer for, at man som leder kan trække på seks forskellige ledelsesstile. De fire er som udgangspunkt resonante, og som leder bør man derfor fokusere på at udvikle sine kompetencer inden for dem og i øvrigt bruge dem mest muligt. Visionær ledelse, der fokuserer på at skabe retning og sætte billeder på fremtiden, coachende ledelse, der sammenkæder medarbejdernes ønsker med organisationens mål, affilierende ledelse, der skaber relationer mellem mennesker, og demokratisk ledelse, der skaber engagement og bedre løsninger ved at inddrage medarbejderne bredt.

Der er også to dissonante ledelsesstile, som kan være relevante, men ligesom andre skrappe midler, bør de bruges med forsigtighed: Temposættende ledelse fokuserer på produktivitet, opfølgning og deadlines. Det kan være nødvendigt i nogle sammenhænge – og sikkert mere relevant i organisationer med akutte opgaver – men det risikerer også at give stress og manglende motivation. Kommanderende ledelse skærer medarbejdernes beslutninger bort. Den giver ofte et dårligt arbejdsklima, men den kan være relevant til at kickstarte forandring, eller når der er behov for at dæmpe frygt ved at give retning i en krisesituation.

De fleste dygtige ledere kombinerer forskellige stile i dagligdagen – og måske også mere bevidst over en længere periode, hvis der skal gennemføres en turnaround. Bogen har flere glimrende eksempler på, hvordan nye chefer starter med at være demokratisk lyttende for så at skifte til en visionær stil, der skaber begejstring og tro på fremtiden, kombineret med en coaching eller teambuilding for at hjælpe medarbejdere og organisation i en ny retning. Der er også eksempler på dårlig ledelse, og en af bogens styrker er de mange konkrete og interessante eksempler på, hvordan teorierne fungerer i praksis.

Hvis resonant ledelse er svaret, hvordan kan man så blive bedre til det? Her skelner bogen mellem selvudvikling for den enkelte leder på den ene side og udviklingstiltag for grupper og organisationer på den anden.

Det er en af bogens medforfattere, Richard Boyatzis, der har udviklet teorien om selvindlæring. Grundtanken er, at følelsesmæssig ageren, der kommer til udtryk i valg af ledelsesstil, daglig interaktion med medarbejdere osv., er rodfæstet i personlighed og vaner. Ændringer i denne del af hjernen er mulig, men vanskelig. Det er IKKE nok at læse en bog om det. Uden en plan for indlæring og afprøvning i praksis, så nye vaner indarbejdes, kan man ikke opnå reel forandring i ens adfærd. Motivationen skal primært hentes gennem selvindsigt og fra et ønske om at flytte sit faktiske jeg i retning af sit ideelle jeg. Samtidig er det en af bogens – gode – grundteser, at det ikke nytter noget udelukkende at arbejde med sine svagheder. Det ødelægger motivationen og fører ikke til noget. I stedet skal man bygge på sine styrker og overføre dem på andre områder. F.eks. nævner bogen en sælger, der er alt for kommanderende og ikke-lyttende over for sine medarbejdere. Dette er helt i modstrid med hans ageren over for kunder, så løsningen for ham bliver at overføre sin interesserede dialog med kunderne til en coachende stil over for medarbejderne.

Bogen diskuterer også, hvordan en kultur kan ændres i grupper og hele organisationer. En grundlæggende forudsætning er (top)ledelsens commitment til forandring. Hvis de ikke går forrest og taler den nye kultur op som en nødvendighed, så dør initiativerne hurtigt ud igen. Men hvis de gør det, er der mulighed for at ændre kulturen, også i store organisationer, hvor især ledelsesgrupperne i sagens natur er sammensat af både dygtige og konkurrencemindede personer.

Da langt de fleste opgaver i dag løses i faste eller til lejligheden sammensatte teams, er det ikke overraskende, at evnen til at skabe positiv gruppedynamik er afgørende for god ledelse. Forfatterne anviser grundlæggende den samme tilgang som for den enkelte leder: Grupperne må besinde sig på, hvordan de gerne vil fungere og foretage en nøgtern sammenligning med, hvordan de faktisk agerer i dag. Derefter skal der sættes en handlingsplan i gang, så en ny praksis bliver ”levet” i hverdagen indtil nye vaner har sat sig fast. Eftersom grupper også er hierarkiske, er det helt afgørende, at lederne går forrest i processen, men det kan være en god idé også at inddrage uformelle ledere fra gruppen / organisationen.

Goleman og co. har skrevet en glimrende bog. Den har især relevans for den leder, der gerne vil blive mere bevidst om og arbejde med sin ledelsesstil, men der er også meget godt at hente for større organisationsudviklingsprojekter. Hele bogen veksler mellem gode teoretiske gennemgange og relevante eksempler, og der er også konkrete anvisninger til, hvordan man kan omdanne den umiddelbare inspiration til mere konkrete udviklingsplaner, så det ikke bliver ved de gode intentioner.
… (mere)
 
Markeret
Henrik_Madsen | 11 andre anmeldelser | Feb 21, 2016 |
Den væsentligste pointe i bogen er, at radikal gennemsigtighed i produktionsprocesser. fx via LCA'er (life cyklus analyser) og andre gennemsigtigheds-teknologier, gør det muligt for markedet at omgå uduelige regeringer, de lobby-prostituerede etc. - og gør det muligt for virksomheder og forbrugere at gå sammen om at gøre det gode profitabelt. Læs den og forstå hvor hurtigt man kan forandre verden.
 
Markeret
kn.randersbib | 11 andre anmeldelser | Feb 28, 2013 |

Lister

Hæderspriser

Måske også interessante?

Associated Authors

Statistikker

Værker
112
Also by
14
Medlemmer
16,321
Popularitet
#1,392
Vurdering
½ 3.7
Anmeldelser
205
ISBN
665
Sprog
29
Udvalgt
9

Diagrammer og grafer