Picture of author.

Jenny Erpenbeck

Forfatter af Go, Went, Gone

19+ Værker 2,770 Medlemmer 168 Anmeldelser 5 Favorited

Om forfatteren

Jenny Erpenbeck was born on March 12, 1967 in East Berlin. She is a German director and writer. In Berlin she attended an Advanced High School, where she graduated in 1985. She then completed a two-year apprenticeship as a bookbinder before working at several theaters as props and wardrobe vis mere supervisor. From 1988 to 1990 Erpenbeck studied theatre at the Humboldt University of Berlin. In 1990 she changed her studies to Music Theater Director studying with Ruth Berghaus. After the completion of her studies in 1994 she spent some time as an assistant director at the opera house in Graz, where in 1997 she did her own productions of Schoenberg's Erwartung, Bartók's Duke Bluebeard's Castle and a world premiere of her own piece Cats Have Seven Lives. As a freelance director, she directed in 1998 different opera houses in Germany and Austria, including Monteverdi's L'Orfeo in Aachen, Acis and Galatea at the Berlin State Opera and Wolfgang Amadeus Mozart's Zaide in Nuremberg/Erlangen. In the 1990s Erpenbeck started a writing career in addition to her directing. She is author of narrative prose and plays: in 1999, History of the Old Child, her debut; in 2001, her collection of stories Trinkets; in 2004, the novella Dictionary; and in February 2008, the novel Visitation. In March 2007, Erpenbeck took over a column by Nicole Krauss in the Frankfurter Allgemeine Zeitung. In 2015 won the Independent Foreign Fiction Prize with her title The End of Days. (Bowker Author Biography) vis mindre

Includes the name: Jenny Erpenbeck

Værker af Jenny Erpenbeck

Go, Went, Gone (2017) 732 eksemplarer
Hjemsøgelse (2008) 699 eksemplarer
The End of Days (2012) 592 eksemplarer
Kairos (2021) 304 eksemplarer
The Book of Words (2004) 102 eksemplarer
Not a Novel: A Memoir in Pieces (2019) 94 eksemplarer
The Old Child (1999) 89 eksemplarer
The Old Child and Other Stories (2005) 49 eksemplarer
Tand (2001) 41 eksemplarer
Dinge, die verschwinden (2009) 19 eksemplarer
4 x Erpenbeck (2017) 3 eksemplarer
Wolfskers (2009) 2 eksemplarer

Associated Works

All for Nothing (2006) — Introduktion, nogle udgaver511 eksemplarer
Granta 152: Still Life (2020) — Bidragyder — 38 eksemplarer

Satte nøgleord på

Almen Viden

Medlemmer

Anmeldelser

Jeg har tidligere læst forfatterens Før sol går ned, hvor Tysklands historie i det tyvende århundrede fortælles gennem en enkelt familie, der både oplever antisemitisme, nazisme og det efterfølgende kommunistiske diktatur. Det er på mange måder de samme temaer, der gennemspiller sig i denne roman fra 2007, men her er omdrejningspunktet ikke en familie, men derimod et hus placeret tæt på en søerne sydøst for Berlin. Resultatet er en poetisk og trist fortælling, hvor menneskene kun fylder lidt og individerne endnu mindre.

Romanen er opdelt i kapitler, der fortælles fra forskellige personers perspektiv, hvoraf den mest gennemgående er Gartneren. Han er hovedpersonen i hvert andet kapitel, hvor der fortælles om hans dygtige og samvittighedsfulde pleje af haven ved søen. Han har nærmest ingen personlighed, men kan vel ses som billede på et tysk folk, der er enormt produktivt og omhyggeligt, men som også lader sig lede af husets herre/ejer uden nogen sinde at stille spørgsmålstegn ved, om det der foregår er rigtigt.

Efter første verdenskrig ejes huset af en jødisk fabrikant, der producerer håndklæder og får opkøbt et stykke af nabogrunden, så der kan bygges et badehus helt nede ved vandet. Det er en lykkelig tid indtil den nazistiske magtovertagelse. Derefter bliver friheden gradvist indskrænket indtil dele af familien vælger at udvandre og andre bliver og ender med at blive deporteret og myrdet i koncentrationslejrene. Det bliver egentlig kun værre at læse om, fordi det fortælles så nøgternt. Inddragelsen af familiens formue, som tidligere er blevet fastfrosset, fremlægges også roligt og objektivt og det hele bliver et billede på den nazistiske politiks enestående kombination af drab, bureaukratisk omhu og materiel smålighed.

Ejendommen overtages af arkitekten, der er højt på strå i Berlin, og af hans hustru, der nyder de lune sommeraftener ved søen. Han bliver en del af Speers megalomane planlægning af en ny verdenshovedstad i Berlin. I første omgang formår han at fastholde sin position i DDR, for så alligevel og til sin store overraskelse at blive udrenset og diskret bedt om at forføje sig til vesten. Konen er en skrøbelig skikkelse, der i modsætning til sin mand er i huset, da de russiske befriere/besættere skyller hen over landet på vej mod Berlin. En frygtelig oplevelse, men dog stadig med et menneskeligt nærvær fra begge sider, som aldrig blev de jødiske ofre forundt.

Efter de tidligere ejeres flugt flytter repræsentanter for den nye elite ind. Det er et par, der kæmpet mod nazismen fra Sovjetunionen, og hvor vi hører historien fra kvindens side. Hun er forfatter og et villigt hjul i statens maskineri, men hun nyder også den fred og det fravær af krig og vold, der trods alt gjorde efterkrigstiden til en attraktiv kontrast til fortiden, også i Østeuropa.

Romanen slutter efter murens fald, hvor de gamle ejere kræver huset tilbage. Dvs. arkitektens efterkommere, og man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor det lige netop er disse ejeres ret, der bliver håndhævet. På romanens sidste sider rives huset ned, og delene placeres omhyggeligt i forskellige containere. Den dramatiske fortid taget i betragtning er det egentlig meget tilforladeligt, at fortiden ikke bare smides på møddingen – den fjernes omhyggeligt og opdeles i affaldsfraktioner, så videre forurening undgås, og så grunden er klar til at bygge nyt.

Heimsuchung er en roman, der må bedømmes på både sit stof og sin stil. Stoffet er fortalt før, men det gør det jo ikke mindre dramatisk eller vedkommende. Stilen er interessant. Det gør noget ved fortællingen, at der tages udgangspunkt i husets skæbne, og det understreges af, at det er de færreste personer, der omtales ved navn. I stedet er de nærmest funktioner. Resultater er et nøgternt og beskrivende sprog, der samtidig smukt og nærmest hypnotiserende. De dramatiske højdepunkter står tydeligt frem på den baggrund, men det giver også romanen en stor langsomhed.
… (mere)
 
Markeret
Henrik_Madsen | 46 andre anmeldelser | Mar 5, 2022 |
Det vil ikke være rimeligt, at reducere Før sol går ned til et formeksperiment, men på den anden side er det heller ikke til at komme uden om, at romanen i høj grad lever af et litterært greb. Forfatteren lader nemlig sin hovedperson dø hele fem gange i løbet af bogen. De første fire gange kaldes hun tilbage til livet igen i et intermezzo, der beskriver, hvordan tingene kunne være gået anderledes, så den person, der ender som fru Hoffmann, en feteret digter i DDR, kan fortsætte sin færden gennem livet. På tysk har intermezzoerne utvivlsomt været en opvisning i konjunktivens muligheder, men også på dansk fungerer de forskellige udfald som en effektiv fortællemæssig motor.

Historien tager sit udgangspunkt i Brody i et hjørne af Galicien, der i dag ligger i Ukraine men i starten af det 20. århundrede var en del af den Østrig-Ungarske provins tæt på grænsen til Rusland og Tyskland. I den første fortælling dør den lille jødiske pige i sin vugge, og det bliver udgangspunktet for at trække linjer både frem og tilbage. Tilbage til hendes mormor, der mistede sin mand i et af de forfærdelige progromer, der hærgede Centraleuropa i årtierne op til første verdenskrig, og frem til forældrenes liv efter tabet af datteren. Ægteskabet går i stykker, han flygter til Amerika og opsuges af den store smeltedigel, mens hun ender som prostitueret ved en militærforlægning.

Men hvad nu hvis pigen havde overlevet? Så havde den lille familie alligevel lagt provinsbyen bag sig. Faderen havde udnyttet sine forbindelser til at skaffe sig et job i Wien, hvor jødehadet også var stort, men hvor det trods alt var nemmere for en blandet familie at forsvinde i mængden. Ikke at det ville betyde så meget, for inden længe brød 1. verdenskrig ud, og selvom den mest huskes for de frygtelige tab i skyttegravene på vestfronten, så var der mange andre måder at miste livet på. Englænderne prøvede at sulte centralmagterne ud, og selvom det ikke fik hærene til at gå i opløsning, så skabte sulten forfærdelig nød i storbyerne, hvor skove blev fældet og parker opdyrket for dog at skaffe noget at spise.

Det er nu ikke sult men fortvivlelse, der tager livet af den unge pige i krigens sidste dage, men hvis det ikke var sket, var hun måske blevet radikaliseret og havde sluttet sig til den kommunistiske bevægelse. Så havde hun sikkert både arbejdet med revolutionær digtning og deltaget i de intense kampe med fascister, indtil livet i Østrig blev umuligt, og hun endelig kunne flytte til det elskede Sovjetunionen. Her kunne hun være blevet offer for de brutale udrensninger i Komintern i forbindelse med skueprocesserne eller i en Gulag-lejr i Kasakhstan efter Hitlers angreb på Sovjetunionen.

Men hun kunne også have overlevet, fået en søn og mirakuløst være vendt tilbage til DDR, hvor hun kunne dø af et banalt fald i sit hus eller altså overleve til arbejder- og bonderepublikkens undergang i 1990. Menneskelivet er fyldt af tilfældigheder, som Erpenbeck understreger, men de mange dødsfald gør det også klart, at udsigterne for et jødisk barn født i Centraleuropa i starten af det 20. århundrede var dårlige. Tilværelsen kunne gå i mange retninger, men det mest sandsynlige var en tidlig og ubehagelig død – selv i det tilfælde, hvor skæbnens veje førte barnet uden om koncentrationslejrene og nazisternes folkemord.

Før sol går ned viser tilværelsens åbninger, men den er også et grusomt vidnesbyrd om overgreb og menneskelig tragedie. Skildringerne af progromerne i Brody er voldsomme, men det er også en bog med et inderligt og poetisk sprog i sin fremstilling af sorg og håb. Det er en god bog, men når jeg alligevel ikke var helt oppe at ringe over den, hænger det måske sammen med de mange slutninger og især med det forhold, at det kun er den første alternative historie, der for alvor foldes ud.
… (mere)
 
Markeret
Henrik_Madsen | 34 andre anmeldelser | Dec 15, 2019 |

Lister

Hæderspriser

Måske også interessante?

Associated Authors

Statistikker

Værker
19
Also by
2
Medlemmer
2,770
Popularitet
#9,266
Vurdering
3.9
Anmeldelser
168
ISBN
139
Sprog
18
Udvalgt
5

Diagrammer og grafer